انرژی های منفی و مثبت

انرژی های مثبت و منفی

انرژی های منفی و مثبت
#ین_و_یانگ ☯️
#مثبت_پرستی
#منفی_گریزی

تصور کنید اگر : همه سال هوا گرم و تابستانی بود☀️🔥
همه رنگ‌ها سفید و روشن بود⬜️
نیم کره چپ مغزتان وجود نداشت🧠
فقط جنسیت مرد/مذکر روی زمین وجود داشت🧔🏻
رودخانه ای وجود نداشت و فقط دریا بود 🌊
شبی در کار نبود و فقط روز بود🌞
زمین وجود نداشت و همه جا آسمان بود🌫
مرگ وجود نداشت و همه انسان‌ها و موجودات از ازل تا کنون زنده بودند🦖👴🏻
هیچ احساس و عاطفی ای درکار نبود و فقط منطق اهمیت داشت🧮
ماه وجود نداشت و فقط خورشید بود☀️
دره ای وجود نداشت و همه جا قله بود🗻

در زندگی فیزیکی و بُعد مادی حتی وجود این موارد بدون قطب مخالف کاملا غیر ممکن و بی معنی است.

مثلا اگر دره ها را کلا حذف کنیم، قله ها هم خود به خود حذف می شوند و چیزی که باقی می ماند یک سطح صاف است.
اگر زنان را حذف کنیم مردان نیز حذف می شوند.

اگر زمستان و سرما را حذف کنیم همه چیز بدلیل گرمای شدید زمین می سوزند و از بین می رود.

اگر ماه را حذف کنیم ،زمین ۳-۴ برابر سریع تر میچرخد و بادهایی به سرعت ۴۸۰ کیلومتر در ساعت تولید می شود.

و عکس موارد

رودخانه‌ها
رنگهای سیاه و تیره
ماه
نیم کره راست مغز
سمت چپ بدن
نیروی زنانه
زمستان
سرما
تاریکی
زمین
مرگ
احساس

انرژی منفی را در خود دارند
یعنی انرژی #ین

و

دریا
رنگ سفید
خورشید
انرژی مردانه
نیم کره چپ مغز
تابستان
گرما
روشنایی
زندگی
آسمان
منطق
انرژی های مثبت را در خود دارند
یا همان #یانگ
اما به یاد داشته باشید که هیچ کدام منفی خالص و مثبت خالص نیستند.

در فلسفه ین و یانگ تمام وقایع طبیعی و تمام روابط موجود در طبیعت در بر همکنش دو نیروی اصلی ین و یانگ خلاصه شده است.
و اگر ین و یانگ از تعادل خارج شوند یکدیگر را تضعیف می کنند.
سوال اینجاست که چرا افراد انقدر به دنبال انرژی های مثبت هستند و از انرژی های منفی فراری⁉️ اگر تا امروز از «منفی» ها گریزان بودید ،
حال متوجه شده اید همانقدر که ما به مثبت ها در زندگیمان احتیاج داریم و به همان اندازه هم به منفی ها نیازمندیم.
و این دو مکمل یکدیگرند .
بدون شب تاریک درک روشنایی امکان پذیر نیست.ین و یانگ هرگز مطلق نیستند بلکه به طور مداوم در تغییر و تبدیل به یکدیگر هستند.
افزایش حجم انرژی مثبت نسبت به منفی همانقدر آسیب زننده است ، که انرژیِ منفیِ خارج از تعادل، مخرب است.
پس نفی و نادیده گرفتن منفی ها و پرورش مثبت ها به معنای خروج از تعادل است.
ابتدا گرم می کند و سپس می سوزاند.
و یا ابتدا خنک می کند بعد یخ می زند.
کلید اصلی در تعادل است.
بهار شهیدی