کتاب صوتی دبی فورد

کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز (دبی فورد)

,
کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز پلی به عمیق‌ترین تمنای وجودتان دبی فورد در کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز، فرآیندی سه مرحله‌ای را معرفی می‌کند که به ما قدرت رها کردن افکار مسموم و رفتار مخرب و در عوض رسیدن به آرامش عمیق درونی را می‌دهد. این سف…