از گفتن نمی دانم نترس

از گفتن نمی دانم نترس

از گفتن «نمی دانم» نترس!

 

قرار نیست ما همه چیز را بدانیم.

 

قرار نیست پاسخ همه سوالاتی که پرسیده می شود را اکنون بدانیم.

 

آگاه باش از نیازَت به تشویق شدن های مکرر.

 

آگاه باش از ترسی که از قضاوت شدن داری.

 

از اینکه نکند تورا نادان خطاب کنند.

 

سرت را بلند کن و بگو نمی دانم!

 

آن هم زمانی که انتظار می رود که بدانی اما نمی دانی

 

اقرار کن!

 

و خود را از بند #جهل_مرکب رها گردان.

 

و این لحظه مبارک را آزادی بنام.

 

بهار شهیدی

 

آگوست ۲۰۲۰