مثبت اندیشی بدون آگاهی

مثبت نگری بدون آگاهی

مثبت اندیشی بدون آگاهی بد دردی است

مثبت اندیشی ، انکار شرایط کنونی و تکرار جملاتی که با باورهای برنامه ریزی شده ذهنی (در طول عمر) تضاد دارند ، در کوتاه مدت مانند مُسکن عمل می کند اما به مرور زمان باعث ایجاد تضاد و تعارض و حتی بیماری های جبران ناپذیر ذهنی می گردد.

در این راه قدم اول خودشناسی کامل بواسطه انجام تمارین عملی می باشد.
و خودشناسی کامل شامل خودآگاهی جسمانی، ذهنی و روحی/عاطفیست.

راه کمال مثبت اندیشی نیست، کامل بودن یعنی همه چیز بودن.
وقتی مثبت می اندیشی و تکرار می کنی، خشم سر جایش هست، نفرت هست، کینه هست، درد هست و تو با سرکوب و عدم پذیرش ،تنها این احساسات را به لایه های عمیق تر ذهنت هول می دهی.

باید ابتدا ریشه بدبختی ها را بشناسیم و زمانیکه بفهمیم مشکل از کجاست و آگاهانه بدانیم که همه چیز هستیم و سیاهی های زندگی را کتمان و سرکوب نکنیم بالاخره می توانیم آگاهانه انتخاب کنیم که چه باشیم.
آنوقت آگاهانه زندگی را می سازیم،سرنوشت را می سازیم و می توانیم مثبت باشیم و مثبت را انتشار دهیم.

قبل از خودشناسی ،مثبت اندیشی سراب است. سرابی که هرگز به آن نخواهی رسید.

بهار شهیدی

مدرس یوگا
(بدن ،ذهن و انرژی)