موزیک بی کلام مناسب برای مراقبه

مراقبه

موزیک بی کلام مناسب برای مراقبه
۱۲ دقیقه

چند دقیقه ای رو با خودتون خلوت کنید و با روح راهنمای خودتون ارتباط برقرار کنید.
در حالت نشسته یا دراز کش چشمانتان را ببندید ،۵ الی ۱۰ نفس عمیق و طولانی بکشید و بعد از اینکه به سطح آرامش رسیدید روح راهنمای خودتون رو صدا کنید. مشخص کنید که از روح راهنمای خود چه می خواهید؟!
آیا می خواهید که مسیر درست را نشانتان دهد؟
آیا می خواهید که از شما محافظت کند ؟
و یا آیا می خواهید پاسخ سوالات شما را برایتان نمایان کند ؟
از او یکی از این ۳ مورد را درخواست کنید و همچنان به نفسهای عمیق ادامه بدید. خود را در حاله نور سفید تجسم کنید و با ایمان و اطمینان ،از وجود و حمایت روح راهنمای خود بهره مند بشید.
در آخر از کائنات و روح راهنمایتان تشکر کنید و به کالبد فیزیکی خودتون در زمان حال برگردید.
این مراقبه به ۱۰ الی ۱۵ دقیقه زمان احتیاج دارد