ابتدای مهر ماه اولین جلسه برگزار می شود

مهلت ثبت نام تا پایان شهریور سه روز در هفته (دوشنبه،چهارشنبه، جمعه)

مجموعا ۱۲ جلسه در ماه

💎شهریه ماهانه برای ساکنین داخل ایران ۳۶۹ هزار تومان ‎ 💎

هزینه ماهانه برای ساکنین خارج از ایران ۳۳ یورو یا معادل آن به حساب ریال در ایران 

برای ثبت نام کلمه «راجایوگا» رو به شماره 00989051620131 یا آی دی ‌https://t.me/Gozaresheshoma در تلگرم ارسال نمایید. 🙏🏼🤍🕊 

✨ یک نکته مهم در صحبت ها جا ماند. که قبلا البته به کررات گفتم. آن هم اینکه همه تعالیمی که در کلاس راجا یوگا تدریس می کنیم برای این است که بدن توانایی نشستن به طور عمود در مدت زمان طولانی را داشته باشد. ✨