نوشته‌ها

به خودت بیا
غمگین نباش

برای هیچ چیز غمگین نباش

,
برای هیچ چیز در زندگی، غمگین مباش👌😊   کار سختی که تو داری : آرزوی هر بیکاری است . فرزند لجبازی که تو داری: آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشوند خانه ی کوچکی که تو داری: آرزوی هر کرایه نشینی است .. . دارایی کم تو: آرزوی هر قر…