نوشته‌ها

ایگو خشم

ایگوی خشم

ایگوی خشم چیست؟ یکی از موارد مهمی که درباره‌ی ایگوی خشم بهتر است در نظر بگیریم، وجوه فرعی و ریز ایگوی خشم است، برخی تصور می کنند که خشم فقط متجلی شدن آن در مقابله با افراد در بُعد فیزیکی است و اگر توانستند آن خشم بیرونی را کنترل کنند، بر ایگوی…