نوشته‌ها

مدیتیشن جذب ثروت

مدیتیشن جذب فراوانی و ثروت

این مدیتیشن را به مدت چهل روز در یک تایم مناسب در روز یا شب اجرا کنید. انجام این مدیتیشن به صورت پیوسته در مدت زمان چهل روز باید انجام شود. هر روز یک فایل را گوش دهید. مدیتیشن چله جذب فراوانی و ثروت روز اول: https://portal.tarahan…