نوشته‌ها

مسیر زندگی از زبان چارلی چاپلین

مسیر زندگی

میسر زندگی از زبان چارلی چاپلین مسیر زندگی میتواند آزاد و زیبا باشد اما ما مسیر زندگی را گم کرده ایم، حرص روح انسان را مسموم کرده است. ادامه در ویدئو زیر.. https://portal.tarahanplus.com/bahar/blog/charli.MOV  …