نوشته‌ها

قانون کائنات

قانون کائنات

قانون کائنات میگوید: هرچیزی را که وارد زندگیمان میشود را خودمان جذب کرده ایم.تمام چیزهایی را که در ذهنمان می گذرد را خودمان جذب میکنیم. قانون جاذبه اهمیتی نمیدهد که شما چه چیزی را میخواهید و چه چیزی را نمیخواهید. حتی وقتی به چیزی فکر میکنید یا…
وسعت افکار

وسعت افکار

وسعت افکار کاش به افکارمان وسعت دهیم، نه به بزرگی اقیانوس ها و دشت ها، بخ وسعت کائنات بی نهایت شویم و از بند اعتقادات محدود رهایی یابیم https://portal.tarahanplus.com/bahar/blog/breadth of thoughts.MOV  …