چرا ظالم‌ها هر روز قوی‌تر می‌شوند و ضعیف‌ها دردمندتر؟

عدالت جهان از یاسمن گلچین

چرا ظالم‌ها هر روز قوی‌تر می‌شوند و ضعیف‌ها دردمندتر؟

برنامه‌ای آموزنده از خانوم یاسمن گلچین که در مورد عدالت جهان هستی صحبت میکنند.