شروع

اینستاگرام

یوتیوب

تلگرام

آرشیو گزارشات

با هم تنفس آگاهانه بکشیم

پاکسازی ذهن و جسم

مسیری‌ست که به من کمک کرد و به درخواست مکرر شما به شکل پکیج درآمد.

پکیج تیروئید کریا

درد در توست ، درمان نیز در توست.

تنفس و انواع آن

آموزش تنفس شکمی به انسان‌ها به تنهایی خدمت بزرگیست.

سرسبزی و آبادی ایران با درختکاری

میخواهیم با یکدلی و همدلی گامی مثبت در راستای سبز شدن و آبادی ایران و رفع مشکلات خشکسالی و آلودگیها، دست در دست هم دهیم. برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته است و میخواهیم با هم دیگر در این اقدام زیبا سهیم شویم.

تعداد مشارکت

939

نوار رنگی

من کی هستم؟

من” پرکاربردترین کلمه است. در واقع ، بعد از ورود یوگا به زندگیم ، وقتی که خودم را ابراز می کنم ، همیشه در درون می پرسم ،
این عبارت برای چیست؟
می خواهی چه چیزی را بیان کنی؟
آیا خودت را دقیقاً همانطور که هستی توصیف می کنی؟
آیا همانگونه هستی که مینمایی؟

آخرین مقالات بلاگ

مشاهده گری
آگاهی

مشاهده گری

مشاهده گری نه از تعریف دیگران به وجد بیا و نه انتقادشان اندوهگین شو. مشاهده گری را در هر موقعیت و در هر لحظه تمرین

ادامه مطلب »
دلیل آشفتگی
آگاهی

دلیل آشفتگی

دوست داری بدانی دلیل آشفتگی از چیست ؟ • «آشفتگی» زمانی پدیدار می شود که «حرص و آز »و «نفرت و بی زاری » در

ادامه مطلب »