شروع

اینستاگرام

یوتیوب

تلگرام

آرشیو گزارشات

با هم تنفس آگاهانه بکشیم

پاکسازی ذهن و جسم

مسیری‌ست که به من کمک کرد و به درخواست مکرر شما به شکل پکیج درآمد.

پکیج تیروئید کریا

درد در توست ، درمان نیز در توست.

تنفس و انواع آن

آموزش تنفس شکمی به انسان‌ها به تنهایی خدمت بزرگیست.

سرسبزی و آبادی ایران با درختکاری

میخواهیم با یکدلی و همدلی گامی مثبت در راستای سبز شدن و آبادی ایران و رفع مشکلات خشکسالی و آلودگیها، دست در دست هم دهیم. برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته است و میخواهیم با هم دیگر در این اقدام زیبا سهیم شویم.

تعداد مشارکت

939

نوار رنگی

من کی هستم؟

من” پرکاربردترین کلمه است. در واقع ، بعد از ورود یوگا به زندگیم ، وقتی که خودم را ابراز می کنم ، همیشه در درون می پرسم ،
این عبارت برای چیست؟
می خواهی چه چیزی را بیان کنی؟
آیا خودت را دقیقاً همانطور که هستی توصیف می کنی؟
آیا همانگونه هستی که مینمایی؟

آخرین مقالات بلاگ

مقایسه در مراقبه
مراقبه

مقایسه در مراقبه

مسئله ای مهم برای بیشتر افرادی که اوایل مراقبه را شروع می کنند پیش میاید، اینکه مراقبه را با الگوهای قبلی ذهنشان مقایسه می کنند.

ادامه مطلب »
پذیرش
آگاهی

پذیرش

پذیرش عزیزان امروز چند مطلب مهم را عنوان می کنم ابتدا اینکه این مسیر یک مسیر مکاشفه ایست و نه مسیر تقلیدی . و اگر

ادامه مطلب »