دانشمندان فیزیک کوانتوم معتقدند

دانشمندان در حوزه فیزیک کوانتوم معتقدند

دانشمندان در حوزه فیزیک کوانتوم معتقدند که هیچکس نمی تواند زندگی تو را بر اساس گذشته ات پیش بینی کند.

من هم می گویم هیچکس نمی تواند زندگیت را پیش بینی کند.
مگر اینکه برای مدت های طولانی در همان فرکانس قبلی گیر افتاده باشی و رشد آگاهی نداشته باشی.

فال گیران و فال فروشان تله هستند. تله ای که تورا از تبدیل شدن به آنچه که قابلیت حقیقی اش را داری باز دارند.
حتی ادیانی که تورا به پذیرفتنِ «اذن پروردگار» محکوم می کنند نیز در جهت رشد و کمال حقیقی تو عمل نمی کنند.
آنها باز دارنده هستند.
که تو از تمامی قدرت هایت استفاده نکنی، از ذهنت استفاده نکنی.
همه چیز در حال تغییر است و هیچ چیز ثابت نیست.
در واقع آینده ما طبق نیّات(بسیار مهم) و عملکرد ما تغییر می کند.و خوشبختانه چیزی به نام سرنوشت و تقدیر وجود ندارد.
و تنها راهِ همسو شدن با منبع سعادت و تغییر آینده خود ، نداشتن نشخوار ذهنی، حضور کامل و آگاهانه در لحظه حال است.
که تعداد معدودی تورا به این سمت و سو فرا می خوانند.
راه همسویی با منبع این است که چرا و چگونه ها از ذهنت محو شود.
زمانی که دیگر از خودت نمی پرسی ؛چه زمانی قرار هست زندگیم بهتر شود؟
آخر چطور به آرزوهایم می رسم؟
چگونه قرار است از این وضعیت نابسامان خلاص شوم؟
اینگونه سوالات و افکار بیشتر تورا در شرایطی که در آن هستی غرق خواهد کرد.
برای همین می گوییم راه رهایی وجود دارد.
یادگیری قوانین هستی و بکار گیری آن در زندگی فیزیکی، راه رهایی و بهره بری از منبع نامحدود عشق ،آرامش،ثروت و سلامتیست.
نمی دانی از کجا باید شروع کنی؟
از تنفس هایت شروع کن.
آگاه باش از ورود و خروج هوا در هر آآآآن ، هر لحظه.
بهار شهیدی
جولای ۲۰۲۰