مقایسه در مراقبه

مقایسه در مراقبه

مسئله ای مهم برای بیشتر افرادی که اوایل مراقبه را شروع می کنند پیش میاید، اینکه مراقبه را با الگوهای قبلی ذهنشان مقایسه می کنند. مثلا با دارو و مُسکن هایی که درد را یکباره خوب می کند. یا حتی بعضا با جادو و یا مراسم مذهبی مانند نماز و .. ا…
مدیتیشن جذب ثروت

مدیتیشن جذب فراوانی و ثروت

این مدیتیشن را به مدت چهل روز در یک تایم مناسب در روز یا شب اجرا کنید. انجام این مدیتیشن به صورت پیوسته در مدت زمان چهل روز باید انجام شود. هر روز یک فایل را گوش دهید. مدیتیشن چله جذب فراوانی و ثروت روز اول: https://portal.tarahan…
مراقبه

موزیک بی کلام مناسب برای مراقبه

موزیک بی کلام مناسب برای مراقبه ۱۲ دقیقه چند دقیقه ای رو با خودتون خلوت کنید و با روح راهنمای خودتون ارتباط برقرار کنید. در حالت نشسته یا دراز کش چشمانتان را ببندید ،۵ الی ۱۰ نفس عمیق و طولانی بکشید و بعد از اینکه به سطح آرامش رسیدید روح راه…