پذیرش

پذیرش

پذیرش

عزیزان امروز چند مطلب مهم را عنوان می کنم ابتدا اینکه این مسیر یک مسیر مکاشفه ایست و نه مسیر تقلیدی .

و اگر چنین باشد، همان دین می شود که رهبران و مقلدان زیادی را تا کنون تولید کرده که نه تنها از درد و رنج مردم نکاسته اند بلکه چرخه های بزرگ‌تر درد و رنج را
آفریده اند.
در یوگا و مدیتیشن هر کس مسیر خود را میابد. تنها می بایست تکنیک هارا از اساتید و عرفا(در انتخاب استاد دقت کنید) آموخت و سپس با کسب خرد و آگاهی از طریق مراقبه راههای جدید را خلق کرد که اهدافمان در وحله اول در جهت سعادت و سلامتی خود در دراز مدت در راستای سعادت جمعیست.

در این صفحه سعی بر این است که ابتدا افراد را به کمک مراقبه های صوتی راهنما، با مراقبه آشنا کنیم تا کم کم افراد بدون نیاز به راهنما به مراقبه نشسته و به دنیای درون خود سفر کنند.

در کانال تلگرم تک تک مطالب به هدف پیشرفت شما در این مسیر معنوی به اشتراک گذاشته شده .

مطالعه و انجام تکنیک‌ها در کاهش استرس و اضطراب شما تاثیر خواهد داشت.
🙏🏼🤍🕊

این نکته را هم به یاد داشته باشید که همه ما انسانیم و حق داریم که بعضی روزها حالمان مساعد نباشد ، تنها کاری که باید انجام داد این است که با حستان باشید و با مثبت اندیشی سعی در
سرکوب احساساتتان نداشته باشید.

ترس‌ها
خشم ها
و ریشه‌ی اضطراب‌هایتان را بشناسید
و از حضورشان آگاه باشید
بدون آنکه آنها را سرکوب کنید و یا از آنها فرار کنید.

پذیرش داشته باش

و نکته مهم این است سعی نکنید تا دیگران را تغییر دهید ،چون کاری بس بیهوده است.

دقیقا زمانی که با احساسات و افراد نامتعادل به صلح برسید ،آن احساسات شمارا رها خواهند کرد و اینگونه بر افراد نیز تاثیر خواهید گذاشت.

گزارش تغییرات در زندگی خود بعد از انجام مراقبه ها را می توانید به ای-دی ادمین ارسال نمایید تا بدون ذکر نامتان برای بقیه به اشتراک گذاشته شود و کمکی باشد برای همگان.

دوستدار همگی شما
بهار شهیدی

🙏🏼🤍🕊