مقایسه در مراقبه
مراقبه

مقایسه در مراقبه

مسئله ای مهم برای بیشتر افرادی که اوایل مراقبه را شروع می کنند پیش میاید، اینکه مراقبه را با الگوهای قبلی ذهنشان مقایسه می کنند.

ادامه مطلب »