منشاء زجر بشر از دوران کودکیست

منشاء زجر بشر از دوران کودکیست

,
در واقع منشاء زجر بشر از دوران کودکیست. زمانی که توسط والدین ،معلم و مدرسه، دولتمردان و رهبران دینی، الگو هایی برای ما وضع می شود. زمانی که با خود جدیدم ،اعضای خانواده ام، همسرم، پولم ،شغلم ، دوستانم ،دشمنانم، باورهای مذهبی سیاسی و اجتماعی که ک…
از گفتن نمی دانم نترس

از گفتن نمی دانم نترس

از گفتن «نمی دانم» نترس!   قرار نیست ما همه چیز را بدانیم.   قرار نیست پاسخ همه سوالاتی که پرسیده می شود را اکنون بدانیم.   آگاه باش از نیازَت به تشویق شدن های مکرر.   آگاه باش از ترسی که از قضاوت شدن داری. &n…
مثبت نگری بدون آگاهی

مثبت اندیشی بدون آگاهی

مثبت اندیشی بدون آگاهی بد دردی است مثبت اندیشی ، انکار شرایط کنونی و تکرار جملاتی که با باورهای برنامه ریزی شده ذهنی (در طول عمر) تضاد دارند ، در کوتاه مدت مانند مُسکن عمل می کند اما به مرور زمان باعث ایجاد تضاد و تعارض و حتی بیماری های جبر…
دانشمندان در حوزه فیزیک کوانتوم معتقدند

دانشمندان فیزیک کوانتوم معتقدند

دانشمندان در حوزه فیزیک کوانتوم معتقدند که هیچکس نمی تواند زندگی تو را بر اساس گذشته ات پیش بینی کند. من هم می گویم هیچکس نمی تواند زندگیت را پیش بینی کند. مگر اینکه برای مدت های طولانی در همان فرکانس قبلی گیر افتاده باشی و رشد آگاهی نداشته باشی. …
مشاهده گری

مشاهده گری

مشاهده گری نه از تعریف دیگران به وجد بیا و نه انتقادشان اندوهگین شو. مشاهده گری را در هر موقعیت و در هر لحظه تمرین کن. این تو هستی که اجازه می دهی احساساتت بر حسب عوامل بیرونی بر انگیخته شوند. درون آرام و با ثبات ، توسط اتفاقات بیرون…
دلیل آشفتگی

دلیل آشفتگی

,
دوست داری بدانی دلیل آشفتگی از چیست ؟ • «آشفتگی» زمانی پدیدار می شود که «حرص و آز »و «نفرت و بی زاری » در درون وجود داشته باشد . حرص و آز ریشه در وابستگی و چسبندگی به حس های #خوشایند دارد و نفرت و بیزاری در هنگام تجربه حس‌های #ناخوشاین…
انرژی های مثبت و منفی

انرژی های منفی و مثبت

انرژی های منفی و مثبت #ین_و_یانگ ☯️ #مثبت_پرستی #منفی_گریزی تصور کنید اگر : همه سال هوا گرم و تابستانی بود☀️🔥 همه رنگ‌ها سفید و روشن بود⬜️ نیم کره چپ مغزتان وجود نداشت🧠 فقط جنسیت مرد/مذکر روی زمین وجود داشت🧔🏻 رودخانه ای وجود نداشت و فقط…
شناخت خود

شناخت خود

شناخت خود باید شناخت، خشم‌های انباشته شده را حرص و طمع های کشنده را دردهای کهنه قدیمی را ریشه نفرت و انزجار را ترس ها و وحشت های پنهان شده را باید دانست که همه ما از یک جنسیم. باید یکی شد با خوبان و بدان با شر و خیر باید اعتراف کرد و صا…
صد بار نوشتم

صد بار نوشتم اما

,
صد برگه را نوشتم خط زدم دوباره نوشتم خط زدم در باب ظلم نوشتم خط زدم در باب فتنه نوشتم در باب قتل و کشتار نوشتم خط زدم در باب دروغ خیانت نفرت و همه احساسات و اعمال نامتعارف بشر نوشتم و خط زدم گله از بشر کردم که چرا سکوت می کند در مقابل اینهمه ظلمی ک…