مراقبت از روح

مراقبت از روح

هنر مراقبت از روح

این فایل صوتی از دکتر شیری می باشد که در مورد هنر مقدس مراقبت از روح صبحت میکنند لطفا با دقت گوش دهید.